What causes inappetence (lack of appetite) in chicken

QuestionsCategory: chickenWhat causes inappetence (lack of appetite) in chicken
howandwhere Staff asked 10 months ago
Vifaranga wangu wa three months  hawakuli. They die slowly after losing weight. zinakonda tu mpaka zinaisha nguvu mwisho zinashindwa kutembea
Your Answer

We've got the answer