What causes inappetence (lack of appetite) in chicken

Vifaranga wangu wa three months  hawakuli. They die slowly after losing weight. zinakonda tu mpaka zinaisha nguvu mwisho zinashindwa kutembea

Leave a Reply

We've got the answer