What causes inappetence (lack of appetite) in chicken

QuestionsCategory: chickenWhat causes inappetence (lack of appetite) in chicken
howandwhere Staff asked 9 months ago
Vifaranga wangu wa three months  hawakuli. They die slowly after losing weight. zinakonda tu mpaka zinaisha nguvu mwisho zinashindwa kutembea

We've got the answer