What causes inappetence (lack of appetite) in chicken

How and WhereWhat causes inappetence (lack of appetite) in chicken
howandwhere Staff asked 4 weeks ago
Vifaranga wangu wa three months  hawakuli. They die slowly after losing weight. zinakonda tu mpaka zinaisha nguvu mwisho zinashindwa kutembea

We've got the answer